PROBOSZCZ

Ks. Kan. Marek Wolniewicz

święcenia kapłanskie 1985, w parafii od 1.07.2012

 

WIKARIUSZE

 

Ks. Tomasz Chruścik

święcenia kapłańskie 2012, w parafii od 2014


Ks. Marcin Ziajkowicz

święcenia kapłańskie 2016, w parafii od 2016

REZYDENCI

 

Ks. prałat Jan Gąsiorowski 

święcenia kapłańskie 1971, w parafii od 2009


Ks. kan. Marek Tacikowski 

święcenia kapłańskie 1981, w parafii od 2008 (praca duszpasterska w Rosji)