NABOŻEŃSTWA MAJOWE

NIEDZIELA     -  godz. 17.30

W TYGODNIU - po Mszy św. wieczornej